Članek v Zdravstvenem Vestniku: Paliativna oskrba v obdobju epidemije COVID-19


Paliativna oskrba v obdobju epidemije s covid-19.pdf 220.6KB Praktična navodila pri oskrbi umirajočih v obdobju pandemije s COVID-19:


0 Prevod nemških priporočil za paliaitvno obravnavo obolelih s COVID-19.pdf 659.1KB
0 OBRAVNAVA SIMPTOMOV V OBDOBJU UMIRANJA PRI BOLNIKU Z NAPREDOVALIM RAKOM (draft).pdf 1.0MB
1 Knjižica ZDRAVILA V PODPORNEM IN PALIATIVNEM ZDRAVLJENJU.pdf 253.7KB
2 Kartica ZDRAVILA V PALIATIVNI OSKRBI IN EKVIANALGETSKI ODMERKI.pdf 160.0KB
3 SPICT kriteriji - prevod.pdf 591.2KB

 

Praktična navodila v komunikaciji z bolniki in njihovimi svojci:


K0 Uporabne veščine v komunikaciji v času pandemije s COVID-19.pdf 491.5KB