1 Bernot - Prepoznavnost žalovanja.pdf 5.2MB
2 Gržan - Kako žalovati, da bi zmogli odžalovati.pdf 575.6KB
3 Ozbič VLOGA SLOVESA V PROCESU ŽALOVANJA.pdf 648.1KB
5 Škodlar - Žalovanje in duševne motnje.pdf 1.4MB
6 Jus Ašič Slovo od bližnjega.pdf 739.3KB
7 Hudoklin Potrebe žalujočih otrok.pdf 415.9KB
8 Urek - Prazna zibelka strto srce.pdf 3.5MB

1 EBERT Predstavitev SZPHO.pdf 2.4MB
3 Meglič Vizija razvoja pediatrične paliativne oskrbe v Sloveniji - nova.pdf 1.2MB
6 BERNOT Timsko delo.pdf 4.4MB
11 RANČIGAJ GAJŠEK Sporočanje slabe novice.pdf 700.8KB
12 KREFT Spoprijemanje otroka in družine z življenje ogrožajočo boleznijo.pdf 812.3KB
14 AVČIN - MIHELIČ Bolečina.pdf 2.1MB
15 LEPEJ Obvladovanje težkega dihanja otroku v napredovali bolezni.pdf 1.1MB
16 ŠUŠTAR KOLENC Krči pri otroku v napredovali bolezni.pdf 919.6KB
18 ČESEN Slabost, bruhanje, anksioznost.pdf 440.0KB
19 MEGLIČ Krvavitev – urgentno stanje v paliativni obravnavi otrok z napredovalo boleznijo.pdf 784.6KB

 

0815 - 2 ČERVEK.pdf 3.4MB
0830 - 2 KOVAČ.pdf 700.8KB
0845 - 2 LOKAJNER.pdf 1.6MB
0915 -2 EBERT.pdf 3.0MB
0930 - 2 OCVIRK.pdf 461.7KB
0945 - 2 MARINKO.pdf 1.1MB
1000 - 2 BEŠIČ.pdf 678.9KB
1015 - 2 KOPRIVA.pdf 990.8KB
1145 - 2 ZELKO.pdf 1.0MB
1200 - 2 ŠKUFCA.pdf 1.2MB
1215 - 2 MOŽINA.pdf 2.6MB
1400 - 2 BENEDIK.pdf 1.0MB
1430 - 2 ZAVRATNIK.pdf 4.0MB
1500 -2 EBERT.pdf 1.7MB
1515 - 2 ZUPANC.pdf 466.5KB
1545 - 2 BERNOT.pdf 2.1MB
1600 - 2 LAHAJNAR.pdf 251.0KB
1615 - 2 BERLEC.pdf 1.7MB
1630 - 2 DUKIČ.pdf 456.0KB
1645 - 2 JELEC KAKER.pdf 1.5MB
1700 - 2 ROJEC.pdf 4.4MB
1715 - 2 KRIVEC MATIJAŠIČ.pdf 2.4MB

Lokoregionalni posvet Posavja 2018

0 - Predstavitev SZPHO.pdf 3.2MB
1 - DRŽAVNA KOORDINACIJA.pdf 1.3MB
2 - POSAVJE.pdf 2.6MB
3 - KDO JE PALIATIVNI BOLNIK.pdf 882.4KB
4 - PREPOZNAVANJE UMIRANJA.pdf 3.6MB
Med odmori - Posvet o paliativni oskrbi Posavje.pdf 2.9MB

Lokoregionalni posvet Dolenjske 2018

0 - Predstavitev SZPHO.pdf 3.0MB
1 - DRŽAVNA KOORDINACIJA.pdf 1.2MB
2 - PALIATIVNA OSKRBA NA ZDRAVSTVENI FAKULTETI.pdf 2.6MB
3 - KDO JE PALIATIVNI BOLNIK.pdf 814.6KB
4 - PREPOZNAVANJE UMIRANJA.pdf 3.5MB
Med odmori - Posvet o paliativni oskrbi Dolenjska.pdf 2.0MB

1 Kramberger - Obrazi demence.pdf 8.3MB
2 Muršec - Psihiatrična obravnava bolnika z demenco.pdf 4.0MB
3 Rakuša - Obravnava bolnika z demenco - pogled nevrologa.pdf 618.0KB
4 Sajtl - Vloga podpore bolnikom in svojcem.pdf 1.7MB
5a Strbad - Obrazi.demence.pdf 347.0KB
5b STRBAD - Smernice.pdf 2.0MB
6 Obvestila med odmori - DEMENCA.pdf 1.5MB

2. Slovenski kongres paliativne oskrbe

0830 Ebert -Predstavitev SZPHO.pdf 2.3MB
0900 Platzer - Palliative home care teams Austria.pdf 2.4MB
0940 Rockmann - Mobile palliative care teams in Germany.pdf 1.1MB
1100 Lopuh - Pomen vzpostavitve uŚinkovite paliativne mre+że.pdf 1.2MB
1130 Mrak - Storitve mobilnih paliativnih timov.pdf 513.9KB
1200 Mohor - Urgenca in paliativa.pdf 2.6MB
1220 KitiŚç JakliŚ - Dru+żinska medicina.pdf 967.7KB
1240 Er+żen - Mobilni paliativni timi in domovi starj+íih obŚanov.pdf 760.8KB
1400 Kreye - Role of palliative care departments in the hospital.pdf 2.3MB
1430 Ebert - Vloga paliativnih oddelkov v bolni+ínicah - Slovenija - Ebert.pdf 3.3MB
1500 Kreye - Dyspnea in palliative patients.pdf 1.8MB
1545 Archer - Breavement.pdf 972.4KB
1700 Krakowiak - Volunteers in Palliative Care.pdf 3.4MB
1740 Sykes - Palliative sedation.pdf 2.0MB

1 - UVOD.pptx 902.4KB
2 - OSNOVNI PRINCIPI IN SPLOŠNA NAČELA PRI ZDRAVLJENJU BOLEČINE V PALIATIVNI OSKRBI - biopsihosocialni model.pptx 294.1KB
3 - OBRAVNAVA BOLEČINE V AMBULANTI SPLOŠNEGA ZDRAVNIKA.pptx 5.8MB
4 - ČUJEČNOST IN NJENA VLOGA V OBVLADOVANJU BOLEČINE.pptx 323.9KB
5 - ZDRAVLJENJE TEŽKO OBVLADLJIVE BOLEČINE.ppt 3.4MB

0 Lopuh - Uvod Paliativna oskrba in kardiologija.pdf 1.3MB
3 Zelko - Dileme družinskega zdravnika v paliativni oskrbi srčnega in žilnega bolnika.pdf 903.0KB
4 Šebeštjen - Kdaj aktivno zdravljenje srčnega bolnika ne prinese več koristi.pdf 1.7MB
5 Blinc - Kdaj aktivno zdravljenje žilnega bolnika ne prinese več koristi.pdf 2.5MB
6 Tasič - Kdaj izklapljamo ICD.pdf 1.5MB
7 Jug - Načela paliativne oskrbe pri srčnem bolniku.pdf 5.8MB
8 Cevc - Naj zdravila ukinjamo.pdf 1.8MB
9 Poglajen Ko presaditev srca ni več možna.pdf 3.7MB
99 Ebert - Na stičišču Paliativna oskrba in kardiologija.pdf 1.9MB

Prehranska podpora bolnika z neozdravljivim rakom

1 UVOD.pdf 1.5MB
2 Čavka - Oražem - Osnovni principi in splošna načela pri spremljanju stanja prehranjenosti bolnika z neozdravljivim rakom.pdf 2.0MB
3 Mlakar Presejanje in osnovna prehranska obravnava.pdf 2.2MB
4 Kozjek - Priporočila za prehransko podporo bolnika z neozdravljivim rakom.pdf 2.4MB
5 Pahole - Prehranska podpora v zadnjem obdobju življenja.pdf 3.2MB
6a Petrica - Prikaz primera Parenteralna prehrana na domu.pdf 647.3KB
6b Mehle - Prikaz primera Prehranska obravnava bolnika z neozdravljivim rakom v zadnjem obdobju.pdf 769.2KB