Osnovni namen delovanja Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe je strokoven razvoj in promocija paliativne oskrbe, med stokovno in splošno javnostjo.


SZPHO skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje na področju paliativne oskrbe. Podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem ter tujih jezikih na področju paliativne medicine. Skupaj s pooblaščenimi organi sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju paliativne medicine in sledi usmeritvam nacionalnih temeljnih dokumentov (Državni program paliativne oskrbe).


Sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije, kot je na primer: External link opens in new tab or windowEuropean Association of Palliative Care - Evropska zveza za paliativno oskrbo, katere enakopravni član smo od leta 2016. Člani SZPHO imajo možnost znižane kotizacije na EAPC dogodkih, vendar se morajo registrirati v EAPC bazi External link opens in new tab or windowwww.eapcnet.eu kot ‘Collective Members’ in v meniju izberati ustrezno združenje.