Zaključno preverjanje znanja poteka v obliki

  • pisnih vprašanj (za uspešno opravljen pisni izpit se štejejo vsi nad 60%) in
  • ustnega zagovora (tri naključno izvlečena vprašanja).


PISNI DEL IZPITA

Izpitni roki za pisni del objavljeni na spletni strani External link opens in new tab or windowwww.szpho.si.

Na pisni del izpita se je potrebno pravočasno prijaviti.


Pogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja je

  • 100 % prisotnost na predavanjih (v primeru odsotnosti zaradi nepredvidenih dogodkov se lahko udeleženec v dogovoru z vodjo izobraževanja predavanj udeleži ob naslednjem ciklusu predavanj).
  • opravljene vse obveznosti šolanja (domače naloge, eseji, izpolnjen delovni zvezek, domače branje). Prosimo, da vse potrebno prinesete s seboj na pisni izpit.

Na pisnem izpitu lahko uporabljate kalkulator, tabelico za preračunavanje in "rdečo" knjižico.


USTNI DEL IZPITA
Ustni zagovor opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili pisni izpit.
O datumu ustnega zagovora so kandidati obveščeni naknadno.

ŠTUDIJSKA LITERATURA
Osnovna: izročki predavanj
Poglobljena: članki objavljeni na spletni strani