Predstavitev


Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbee SZD (kratica: SZPHO SZD), Slovenian Palliative and Hospic Care Society (ang.) je neodvisna in samostojna strokovna enota Slovenskega zdravniškega društva (kratica SZD), Slovenian Medical Association (ang.).


Združenje je bilo ustanovljeno, 24. oktobra 2011.


Namen ustanovitve združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje zdravnikov (polnopravni člani), od leta 2014 pa se lahko pridružijo tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci (pridruženi člani), ki so vabljeni k sodelovanju v posameznih interesnih skupinah.

Poslanstvo in vizija


Glavni cilj Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe je strokoven razvoj in promocija paliativne oskrbe, med stokovno in splošno javnostjo.


SZPHO skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje na področju paliativne oskrbe. Podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju paliativne medicine. Skupaj s pooblaščenimi organi sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju paliativne medicine.


Sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije, kot na primer: External link opens in new tab or windowEuropean Association of Palliative Care - Evropska zveza za paliativno oskrbo, katere enakopravni član smo od leta 2016.