Z namenom zagotoviti čim bolj optimalno in dostojno oskrbo neozdravljivo bolnim se v oskrbo vključujejo člani interdisciplinarnega tima iz različnih zdravstvenih okolij in nivojev, se medsebojno povezujejo in tako omogočajo individualno pacientu prilagojeno oskrbo, tako kot si jo sam želi, kjer koli in kadarkoli jo potrebuje. Namen izobraževalnega programa Specialnih znanj iz paliativne oskrbe za medicinske sestre je usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege v interdisciplinarnem timskem pristopu, za naloge v praksi in strokovno timsko delo na področju paliativne oskrbe.


Mnenja udeležencev
Ste se udeležili kliničnega usposobljanja in pridobili naziv Medicinska sestra s specialnimi znanji.

Pišita nam na info@szpho.si in vaše izkušnje delite z drugimi.