Ob svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe 2023

 


Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe praznujemo vsako leto na drugo soboto v oktobru po vsem svetu in to že 17 let.  Vsako leto ima drugačno geslo, vendar pa nas vedno opominja, da paliativna oskrba pomembno izboljša kakovost življenja bolnikov z neozdravljivo boleznijo in da mora biti, kot temeljna pravica, dostopna za vse.


Geslo letošnjega svetovnega dneva hospica in paliativne oskrbe je »SOČUTNA DRUŽBA Skupaj za paliativno oskrbo« (ang. »COMPASSIONATE COMMUNITIES Together for Palliative Care«).Več o tej temi letošnjega svetovnega dneva najdete External link opens in new tab or windowna spletni strani WHPCA (ang. »Worldwide Hospice Palliative Care Alliance«).


Pri Slovenskem združenju paliativne in hospic oskrbe (SZPHO) si ves čas prizadevamo za prepoznavanje vloge paliativne oskrbe (med bolniki, svojci, zdravstvenimi delavci) in širitev paliativne mreže po Sloveniji. Le tako bomo lahko v prihodnosti omogočili enakovredno dostopnost do paliativne oskrbe za vse.


Organiziramo izobraževanja za zdravstvene in ostale sodelavce, ki se srečujejo z neozdravljivo bolnimi. Ozaveščamo bolnike, njihove bližnje in na splošno laično javnost o paliativni oskrbi. Stremimo k sodelovanju vsemi, ki se vključujejo v paliativno oskrbo (External link opens in new tab or windowwww.szpho.si, External link opens in new tab or windowwww.paliativnaoskrba.si).


Vabimo vas, da se nam pridružite in da skupaj pomagamo graditi SOČUTNO DRUŽBO in omogočimo, da bo PALIATIVNA OSKRBA DOSTOPNA VSEM.Slovensko združenje za paliativno in hospic oskrbo