Kakšno izobraževanje so Dodatna znanja iz paliativne oskrbe Korak za korakom?

60 – urno podiplomsko izobraževanje, ki je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.Kako se izobraževanje izvaja?

Izobraževanje poteka v šestih dneh (treh dvo-dnevnih sklopih, medsebojno ločenih po nekaj tednov). Del izobraževanja poteka v okviru predavanj, ostali del v obliki domačega dela (branja priporočene literature, priprave eseja, reševanja nalog...)Komu je izobraževanje namenjeno?

Namenjeno je vsem, ki si želijo poglobiti osnovno znanje o paliativni oskrbi (zdravnikom, medicinskim sestram, psihologom, socialnim delavcem, fizioterapevtom, duhovnim spremljevalcem oziroma vsem, ki se ob vsakodnevnem delu srečujejo z neozdravljivo bolnimi).


Število udeležencev je omejeno na 25. V primeru premajhnega števila udeležencev se izobraževanje ne izvede.Kakšna znanja udeleženci pridobijo med izobraževanjem?

Udeleženci se seznanijo s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami:

  • opredelitev paliativne oskrbe,
  • osnovne obvladovanja najpogostejših simptomov v paliativni oskrbi,
  • osnove psihosocialne oskrbe neozdravljivo bolnih,
  • vpogled v etične in pravne vidike paliativne oskrbe,
  • osnovne veščine komunikacije.
  • Program
  • TerminiKako je izobraževanje ovrednoteno?

Organizator je vložil prošnjo za priznanje kreditnih točk za neprekinjeno podiplomsko izobraževanje pri Zdravniški zbornici.

Po uspešno opravljenem preverjanju znanja zdravniki pridobijo Diplomo SZD iz Dodatnih znanj iz paliativne oskrbe.

Medicinske sestre, lahko ob dodatnem 40 urnem praktičnem delu, prejmejo naziv medicinska sestra s specialnimi znanji iz paliativne oskrbe (navodila glede praktičnega dela prejmejo udeleženci tekom teoretičnega izobraževanja)Kako poteka preverjanje znanja?

Pogoji za pristop k zaključnemu preverjanju znanja so:

 • 100 % prisotnost na predavanjih (v primeru odsotnosti zaradi nepredvidenih dogodkov se lahko udeleženec zamujenih predavanj udeleži ob nasledjem ciklusu predavanj) in
 • opravljene vse obveznosti šolanja (domače naloge, esej iz domačega branja, izpolnjen delovni zvezek, izdelava paliativnega načrta).
K izpitu je možno pristopiti v 2 leti po zaključenem teoretičnem izobraževanju.


Zaključno preverjanje znanja poteka v obliki

 • pisnih vprašanj (za uspešno opravljen pisni izpit se štejejo vsi nad 60%) in
 • ustnega zagovora (tri naključno izvlečena vprašanja).


Na izpit se je potrebno pravočasno prijaviti (7 dni pred rokom) na External link opens in new tab or windowizpit@szpho.si.


Izpitni roki

Navodila za opravljanje izpitaAli se podobni programi izvajajo tudi drugod?

Strokovni program Dodatnih znanj iz paliativne oskrbe se zgleduje po sorodnih mednarodno priznanih evropskih programih.Vodji izobraževanja:

Maja Ebert Moltara in Andrej Žist


Organizacijski odbor:

Nevenka Krčevski, Erika Zelko, Marjana Bernot, Maja Kolšek ŠušteričMnenja dosedanjih udeležencev:


"Pohvala širokemu izboru tem in predavateljev – dobro formiranje, pokazani praktični vidiki in tem vrednih za razmislek."


"Organizirajte več podobnih šol!"


"Zelo dobro zastavljena predavanja, veliko tem, zato so predavanja včasih naporna. Navdušena!"


"Hvala, ker širite dobro znanje in podirate meje v Sloveniji! Hvala, ker ste organizirali nekaj kar še ni v Sloveniji! Trudili se bomo, da bomo vaše znanje razširili!"


"Veliko znanja sem pridobila, kar mi bo koristilo pri mojem delu in osebnem življenju."


"Šola mi je bila izredno všeč, sploh osebni komentarji, odzivnost na vprašanja, linki do literature, člankov, dodatnih informacij, vzpodbuda k aktivnemu sodelovanju z domačimi nalogami, domačim branjem. Hvala!"


"Všeč mi je, ker so predavanja temeljila na izkušnjah in primerih iz prakse."