Kako se prijaviti?

Najprej natančno preberite predstavitev Dodatnih znanj iz paliativne oskrbe Korak za korakom na spletni strani.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca (spodaj) do datuma, ki je naveden kot konec prijave.

Kaj vključuje kotizacija?
Kotizacija (500 € + DDV) vključuje organizacijo predavanj, učno gradivo, pripomočke za izvajanje paliativne oskrbe (tablica za preračunavanje opiatov), knjižica Zdravila v paliativni oskrbi, okrepčilo med odmori, kosilo.

Ali obstajajo možnosti za znižano kotizacijo?

V vsakem ciklusu izobraževanj je na voljo 6 mest z znižano kotizacijo (50% kotizacije + DDV).

Za znižano kotizacijo lahko zaprosite kot posameznik ali kot član tima (če se prijavljate skupaj zdravnik + medicinska sestra)

Kadar se prijavljate kot posameznik o znižanju kotizacije odloča tri članska komisija na podlagi

  • priloženega življenjepisa in
  • motivacijskega pisma (A4 format, do 400 besed)
in ob tem upošteva ali ste že član paliativnega tima oziroma se pripravljate na delo v paliativni oskrbi, osebna motivacija….

Motivacijsko pismo in življenjepis mora biti poslano sočasno s prijavo na naslov External link opens in new tab or windowdodatnaznanja@szpho.si, v nasprotnem primeru ga ne bomo mogli upoštevati.

Organizator si pridržuje pravico do odločitve, koliko udeležencev z znižano kotizacijo lahko sprejme na šolanje. Ugodnosti se med seboj izključujejo.


KRITERIJ

 

Samoplačnik

5 točk

Zdravnik specializant

2 točki

Delo s paliativnimi bolniki

2 - občasno

4 - vsak dan

Aktivni prispevki s področja PO

2 točki

Pasivna udeležba na PO dogodkih

1 točka

Motivacijsko pismo

0-3 točke


Kandidat, mora zbrati vsaj 10 točk, da se mu odobri znižanje kotizacije. V kolikor je takih kandidatov več kot je na razpolago nižjih kotizacij, se znižanje odobri tistim z največjim seštevkom točk.


Znižana kotizacija je predvidena tudi za delovne skupine (zdravnik + 1 član paliativnega tima, ki ni zdravnik): 800 EUR + DDV (za oba skupaj).Kako plačati kotizacijo?
Na podlagi poslane prijavnice vam izdamo račun, ki ga je potrebno poravnati v enem obroku. Računi bodo izstavljeni takoj po zaključku prijav, torej lahko že pred pričetkom izobraževanja.
Računovodstvo zahteva poravnavo računov v roku:
    • 8 dni za samoplačnike
    • 15 dni (kadar je plačnik Zdravstveni dom, Splošna bolnišnica, Zasebna ustanova)
    • 30 dni (kadar je plačnik Univerzitetni klinični center).

Odpoved
Odpoved je mogoča do 14 dni pred pričetkom izobraževanja. V primeru, da se izobraževanja ne udeležite, kotizacije ne vračamo. Možnost pa je, v dogovoru z organizatorjem, nadomeščanje posameznih izpadlih terminov v okviru naslednjih sklopov predavanj.Ime

*

Priimek *

E-mail *

Domači naslov, poštna številka, kraj *

Izobrazba *

Delovno mesto *

Plačnik (če ustanova, naziv ustanove, naslov ustanove) *


Ali se prijavljate kot član tima?*
 Da
 Ne

Kateri tim?


Ste prosilec za znižano kotizacijo (zdravstveni tim, specializanti)?*
 Da
 Ne


Rok za prijavo je do 1. v mesecu začetka izobraževanja oziroma do zapolnitve mest.

Po poslani prijavi prejmete potrditveni e-mail. Če ga ne dobite, preverite v mapi "Vsiljena pošta". Pred začetkom izobraževanja Vam bo po e-pošti izdan račun z navodili o plačilu.

Upoštevale se bodo le popolne prijave.